Du har et arbeid eller en tilværelse som krever mye. Du har kanskje lederansvar, fagansvar eller et profesjonsansvar. Du må hele tiden forholde deg til andre; ledere, ansatte, kunder, til styre og til de prosesser og endringer som din organisasjon gjennomfører. Du leder andre, veileder andre, planlegger for andre og tar vare på bedriften eller organisasjonen på best mulig måte. Du yter for andre hele tiden.

Men utvikler du deg selv mens du gjør dette, eller bare svir du av kreftene dine? Balanserer du jobb og familie godt nok? Tapper kravene rundt deg for krefter? Har ditt fokus på å yte, og stadig yte mer, gått på bekostning av din egen utvikling som leder og som menneske?

Gjennom en NLP basert metode kan vi sammen lage et pustehull der du finner kreftene dine, gleden din, og balansen mellom de ulike delene av tilværelsen. Målet er at du bevisst og aktivt gjør bruk av ressursene dine i hverdagen. Slik blir du også mer til stede for de du har rundt deg.

Det vi øver oss mye på, det blir vi flinke til. Mange bruker mye tid og krefter på å øve seg på å unngå å gjøre feil.

Ved hjelp av mental trening blir du i stand til å slutte med å øve på å ikke gjøre ting. Gjennom mental trening kan du endre ditt fokus til å trene på å gjøre ting. En slik væremåte kan være en god nøkkel til mindre stress, mer kreativitet, mer energi i hverdagen og en mer målrettethet i jobbsituasjon.

Du er det du sier og gjør – du blir det du gjør og sier.

Gjennom mental trening blir du bevisst på hvordan tankene og språket ditt ubevisst styrer hverdagen og handlingene dine. Mental trening er en prosess du styrer selv. Kunnskap og bevissthet om hvordan du ubevisst styrer deg selv legger grunnlaget for at du bevisst kan øve deg i tanke- og handlingsmønstre som er til gunst for deg. En slik bevisstgjøring kan hjelpe deg i valgsituasjoner, og til å sette i gang en personlig og profesjonell utvikling.

Mentoring er også en prosess som du styrer selv. Men her er jeg mer aktiv, jeg veileder og gir råd, og lærer deg aktivt opp til nye adferdsmønstre. Metoden er helt uavhengig av hva slags arbeid du har, eller hva slags livssituasjon du står i.