Porteføljearbeid

Det er et langsiktig arbeid å bygge opp en advokatportefølje, og det er et vedvarende arbeid med å vedlikeholde den. I tillegg til individuell mental trening og coaching tilbys internkurs i porteføljearbeid for advokatfirmaer. Kurset tilbys i samarbeid med VitalSmarts Norge – www.vitalsmarts.no


Målet med kurset er et mer bevisst porteføljearbeid både hos den enkelte advokat og i advokatfirmaet. Oppfølging av kurset kan skje gjennom individuell mental trening.

ico ico

Porteføljearbeid

Bedriftskultur

I samarbeid med VitalSmarts Norge tilbys assistanse til å bygge en bedriftskultur i advokatfirmaet som er til gunst både for advokatene og klientene. Vi tilpasser et opplegg for ditt advokatfirma der vi før arbeidet tar til, stiller "temperaturen" på bedriftskulturen. Målet er et bedre arbeidsmiljø, økt trivsel, effektive arbeids- og beslutningsprosesser og samstemte partnerskapsmodeller.
ico ico

Bedriftskultur

Mental trening for advokater

Målet med mental trening bestemmer du selv. Som advokat kan målet være er personlig utvikling med fokus på hvordan du arbeider som advokat.

Finne frem til motivasjonsfaktorer for advokatarbeidet
Avdekke begrensende tanke- og handlingsmønstre
Bevisstgjøring og utvikling av advokatporteføljen
Metoder for håndtering av klienter som står i konfliktsituasjoner
Språktrening – modeller for styring av forhandlinger og klientkommunikasjon ved språklige teknikker

En god og avstemt bevissthet om seg selv i rollen som advokat og økt bevissthet om hvilke ressurser du som advokat har i porteføljearbeidet gir økt profesjonalitet. Eller kanskje har du behov for å gjenoppdage gleden ved å være advokat?

Jeg har selv opplevd advokatyrket som et fantastisk yrke der vi opplever gleden og tilfredsheten ved å få bruke egen kompetanse til nytte for andre.

Samtidig krever advokatyrtket solid faglig kompetanse, mental tilstedeværelse, konsentrasjon, åpenhet og gode sosiale ferdigheter. Yrket er preget av høyt tempo, store krav, absolutte tidsfrister, konfliktsituasjoner, rettssaker som vinnes eller tapes, og klienter som enten blir fornøyde eller ikke fornøyde. Alt dette kan være en kilde til stress og utbrenthet.